Inštalácia programu

Na tejto stránke sa nachádzajú inštalačné diskety poslednej verzie informačného systému. Dokumentácia k programu je vytvorená vo formáte dokumentu PDF. Na prezeranie dokumentácie je potrebný voľne šíriteľný program Adobe Acrobat Reader. Každý inštalačný balíček je komprimovaný do archívneho súboru (zip). Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovoľného adresára alebo na USB kľúč.
APEX2017 Profesional v5.0.1.9 (23.01.2024)

Inštalačný balíček Inst5019.zip (24 583 kB) na stiahnutie. Inštalácia základných modulov, databázového stroja a doplnkových modulov asistentov. Inštalácia  neobsahuje moduly pre eZdravie.

Návod na inštaláciu Instalacia.pdf na stiahnutie. Dokumentácia k modulom Ambulancia.pdf, Statistika.pdf, Zaloha.pdf na stiahnutie. Dokumentácia k modulom asistentov Asis_dok.zip na stiahnutie.
eZdravie v5.0.1.9  (16.04.2024)

Inštalačný balíček eZdravie_inst.zip (14 644 kB) na stiahnutie. Inštalácia modulov eRecept v6 pre ZP24, ZP25, ZP27 a modulu eVyšetrenie v6.

Popis inštalácie modulov pre eZdravie eZdravie_inst.pdf. Dokumentácia k modulom eRecept_v6pdf, eVyšetrenie_v6.pdf na stiahnutie.  Doplňujúce informácie pre inštaláciu ePZP karty pin_epzp.pdf na stiahnutie a nastavenie vpn.pdf na stiahnutie.
TeamViewerQS  (verzia 12)

Program pre vzdialenú správu počítača TeamViewerQS.zip (11 812 kB) na stiahnutie.
Aktualizácie programu

Táto stránka je určená pre registrovaných používateľov informačného systému, ktorí využívajú bezplatnú aktualizáciu programu cez internet. Nachádza sa tu posledná aktualizácia programu a doplňujúcich modulov. Dokumentácia k programu je vytvorená vo formáte dokumentu PDF. Na prezeranie dokumentácie je potrebný voľne šíriteľný program Adobe Acrobat Reader. Každý aktualizačný balíček je komprimovaný do archívneho súboru (zip). Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovoľného adresára alebo na USB kľúč.
APEX2017  - eRecept v6 - Číselníky (26.04.2024)

Aktualizácia číselníkov 04/2024 programu eRecept v6 Cis2024_04.zip  (627 kB) na stiahnutie.

• Nová kategorizácia liekov 04/2024. Rozšírené indikačné obmedzenia o nové položky (napr. kód I99999 - Liečba hradená v indikáciách uvedených v platnom súhrne charakteristických vlastností lieku SPC ).

Upozornenie! Aktualizácia je určená pre eRecept v6.
APEX2017  - eRecept v6 (16.04.2024)

Aktualizačný balíček eRecept_v6.zip (8 4312 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú eRecept v5. Popis nových vlastností programu eRecept_v6.pdf (878 kB) na stiahnutie.

• Podpora služieb NZIS eRecept v6 platných od 01.05.2024.
• Doplnená podpora pre zadávanie indikačného obmedzenia pri predpise liekov.
• Doplnené predpisovanie dietetických potravín.
APEX2017 Profesional v5.0.1.9 (23.01.2024)

Aktualizačný balíček Akt5019.zip (24 558 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.8. Popis nových vlastností programu a postup aktualizácie Akt5019.pdf (327 kB) na stiahnutie.

• Číselník stomatologických výkonov bol doplnený o položky Cena za výkon fixne stanovená, Kód indikačného obmedzenia.
• Doplnený nový číselník kategorizácie liekov a indikačných obmedzení.
• Editačný formulár pre doplňovanie stomatologických výkonov doplnený o položky Cena za výkon fixne stanovená, Kód indikačného obmedzenia, Kód medicínskej služby, Úroveň medicínskej služby, Kód programu, NZIS Identifikátor laboratórnej žiadanky, Identifikátor návrhu plánovanej ZS. Položka Špecifikácia rozšírená na 100 znakov (dvojité kliknutie na položke otvorí rozšírené editovanie textu).
• Formulár pre editovanie dávky 751 doplnený o nové položky. Zároveň je možné vytvárať dávku 751a platnú do 31.12.2023, 751b platnú od 01.01.2024 do 31.03.2024 a 751b platnú od 01.04.2024.
• Formulár pre editovanie dávky 753 doplnený o nové položky. Zároveň je možné vytvárať dávku 753a platnú do31.12.2023, 753b platnú od 01.01.2024 do 31.03.2024 a 753b platnú od 01.04.2024.
• Zrušená voľba pre tvorbu sprievodného listu dávky.

Upozornenie! K 23.01.2024 nie je k dispozícii overovanie ani odovzdávanie nových dávok na ePobočkách ZP. Program preto aktualizujte až v čase, keď budú tieto voľby sprístupnené!
APEX2017 Profesional v5.0.1.8 aktualizácia modulu Štatistika (11.01.2023)

Aktualizačný balíček Akt5018_3.zip (2 075 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.7.

• S8.Ročný výkaz - zubolekárska starostlivosť doplnený o riadok 05.Bezzubí pacienti (pacient  je podľa veku napočítaný, ak má vyhotovené  dve totálne náhrady kód 20201).
APEX2017 Profesional v5.0.1.8 (19.10.2022)

Aktualizačný balíček Akt5018_2.zip (3 182 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.8.

• Pre zobrazenie VRP2 od 17.10.2022 pridaná možnosť použiť internetový prehliadač MS Edge alebo predvolený internetový prehliadač v systéme Windows (voľba sa nastavuje v parametroch programu).
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.8 zmena certifikátov a koncových adries pre komunikáciu s NZIS (19.07.2022)

Od
22.07.2022 vyžaduje NCZI zmenu certifikátov a koncových adries pre komunikáciu s NZIS. Aktualizačný balíček Akt5018_1.zip (4 110 kB) na stiahnutie.

Od 01.07.2022 sú NCZI distribuované nové ePZP karty, v súvislosti s ktorými  je potrebné inštalovať
nový ovládač SafeNet-Minidriver 10.8.2164 R6 (Inštalovať až po doručení novej karty!!). Podrobnejšie informácie na stiahnutie Nove_karty.pdf .
APEX2017 Profesional v5.0.1.8  (10.06.2022)

Aktualizačný balíček Akt5018.zip (5 699 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.7. Podrobnejší popis nových vlastností Vykazy_ua.pdf (366 kB) na stiahnutie.

• Do karty pacienta doplený nový typ preukazu „5 - tolerovaný pobyt“.
• Do výberu zúčtovacej dávky doplnená nová volba „Poistenci s tolerovaným pobytom spoločne“.
• Aktualizované pohľady do kartotéky pacientov (preventívne prehliadky roky 2021, 2022).
APEX2017 Profesional v5.0.1.7 aktualizácia modulu Štatistika (29.12.2020)

Aktualizačný balíček Akt5017_2.zip (2 104 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.7.

Aktualizovaný exportný XML súbor pre výkaz cezhraničnej starostlivosti (doplnený atribút identifikatorZberu).
APEX2017 Profesional v5.0.1.7 (18.10.2020)

Aktualizačný balíček Akt5017_1.zip (11  768 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.6.

Aktualizovaný modul Ambulancia a eRecept. Programové číselníky 10/2020.
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.6 (21.04.2020)

Aktualizačný balíček Akt5016.zip (3 721 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.5.

Aktualizovaný modul Ambulancia pre vykazovanie výkonov telemedicíny. Pri doplňovaní výkonov kód 1, kód 1b a kód 70 bude použitá znížená hodnota bodu (podľa nastavenia parametrov pre ZP).
• Aktualizovaný Asistent na hromadnú zmenu hodnoty bodu (Asistent05). Pre výkony telemedicíny, t.j. zatiaľ kódy 1, 1b a 70, je doplňovaná samostatná hodnota bodu podľa nastavenia (Asistent pre hromadnú zmenu hodnoty bodu umožňuje zmeniť hodnotu bodu pre prevedené výkony vybranej ZP za zvolené obdobie).
APEX2017 Profesional v5.0.1.5  (08.01.2020)

Aktualizačný balíček Akt5015_1.zip (2 285 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.5.

S06.Ročný výkaz - činnosť stomatológov doplnený o nové vekové skupiny pre rok 2019. Vek pacienta sa počíta ku dňu vyšetrenia. Výkaz je pre kontrolu výsledkov doplnený aj o zoznam vykazovaných pacientov.
• S08.Ročný výkaz - zubolekárska starostlivosť doplnený o nové vekové skupiny pre rok 2019. Vek pacienta sa počíta k poslednému dňu vykazovaného obdobia. Výkaz je pre kontrolu výsledkov doplnený aj o zoznam vykazovaných pacientov.