Inštalácia programu

Na tejto stránke sa nachádzajú inštalačné diskety poslednej verzie informačného systému. Dokumentácia k programu je vytvorená vo formáte dokumentu PDF. Na prezeranie dokumentácie je potrebný voľne šíriteľný program Adobe Acrobat Reader. Každý inštalačný balíček je komprimovaný do archívneho súboru (zip). Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovoľného adresára alebo na USB kľúč.
APEX2017 Profesional v5.0.1.7 (23.02.2021)

Inštalačný balíček Inst5017.zip (26 433 kB) na stiahnutie. Inštalácia základných modulov, databázového stroja a doplnkových modulov asistentov. Inštalácia  neobsahuje moduly pre eZdravie.

Návod na inštaláciu Instalacia.pdf na stiahnutie. Dokumentácia k modulom Ambulancia.pdf, Statistika.pdf, Zaloha.pdf na stiahnutie. Dokumentácia k modulom asistentov Asis_dok.zip na stiahnutie.
eZdravie  (23.02.2021)

Inštalačný balíček eZdravie_inst.zip (13 764 kB) na stiahnutie. Inštalácia modulov eRecept v4 pre ZP24, ZP25, ZP27 a modulu eVyšetrenie v5.

Dokumentácia k modulom eRecept_v4.pdf, eVyšetrenie_v5.pdf na stiahnutie.  Doplňujúce informácie pre inštaláciu ePZP karty pin_epzp.pdf na stiahnutie a nastavenie vpn.pdf na stiahnutie.
TeamViewerQS  (verzia 12)

Program pre vzdialenú správu počítača TeamViewerQS.zip (11 812 kB) na stiahnutie.
Aktualizácie programu

Táto stránka je určená pre registrovaných používateľov informačného systému, ktorí využívajú bezplatnú aktualizáciu programu cez internet. Nachádza sa tu posledná aktualizácia programu a doplňujúcich modulov. Dokumentácia k programu je vytvorená vo formáte dokumentu PDF. Na prezeranie dokumentácie je potrebný voľne šíriteľný program Adobe Acrobat Reader. Každý aktualizačný balíček je komprimovaný do archívneho súboru (zip). Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovoľného adresára alebo na USB kľúč.
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.7 kumulatívna aktualizácia číselníkov (23.02.2021)

Aktualizačný balíček cis022021.zip (3 013  kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.7.

Číselníky pre modul eRecept a eZdravie k 28.02.2021.
• Číselník liekov a ATC pre APEX2017 k 28.02.2020.
• Aktualizácia pohľadov do kartotéky pacientov o preventívne prehliadky 2020/2021.
APEX2017 Profesional v5.0.1.7 aktualizácia modulu Štatistika (29.12.2020)

Aktualizačný balíček Akt5017_2.zip (2 104 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.7.

Aktualizovaný exportný XML súbor pre výkaz cezhraničnej starostlivosti (doplnený atribút identifikatorZberu).
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.7 a kumulatívna aktualizácia číselníkov (25.10.2020)

Aktualizačný balíček Akt5017.zip (11 078 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.6.

Číselníky pre modul eRecept a eZdravie k 30.10.2020.
• Číselník liekov a ATC pre APEX2017 k 30.10.2020.
• Aktualizovaný modul Ambulancia, odkazy na zabezpečenú stránku https://www.medivox.sk. Spúšťanie servisného modulu pre komunikáciu s NZIS pri štarte programu.
• Aktualizovaný servisný modul pre komunikáciu s NZIS, rozšírená podpora pre SSL spojenie (bez Cisco VPN).
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.6 (21.04.2020)

Aktualizačný balíček Akt5016.zip (3 721 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.5.

Aktualizovaný modul Ambulancia pre vykazovanie výkonov telemedicíny. Pri doplňovaní výkonov kód 1, kód 1b a kód 70 bude použitá znížená hodnota bodu (podľa nastavenia parametrov pre ZP).
• Aktualizovaný Asistent na hromadnú zmenu hodnoty bodu (Asistent05). Pre výkony telemedicíny, t.j. zatiaľ kódy 1, 1b a 70, je doplňovaná samostatná hodnota bodu podľa nastavenia (Asistent pre hromadnú zmenu hodnoty bodu umožňuje zmeniť hodnotu bodu pre prevedené výkony vybranej ZP za zvolené obdobie).
APEX2017 Profesional v5.0.1.5  (08.01.2020)

Aktualizačný balíček Akt5015_1.zip (2 285 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.5.

S06.Ročný výkaz - činnosť stomatológov doplnený o nové vekové skupiny pre rok 2019. Vek pacienta sa počíta ku dňu vyšetrenia. Výkaz je pre kontrolu výsledkov doplnený aj o zoznam vykazovaných pacientov.
• S08.Ročný výkaz - zubolekárska starostlivosť doplnený o nové vekové skupiny pre rok 2019. Vek pacienta sa počíta k poslednému dňu vykazovaného obdobia. Výkaz je pre kontrolu výsledkov doplnený aj o zoznam vykazovaných pacientov.
APEX2017 Profesional v5.0.1.5 (19.12.2019)

Aktualizačný balíček Akt5015.zip (17 614 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.4.

Ambulancia
RTG snímky podporujú načítavanie DICOM súborov. Pri zobrazovaní je doplnená voľba pre úpravu zoomu, kontrastu a jasu načítaného snímku.
Zjednotené používateľské rozhranie pre recepty v module Ambulancia a eRecept (vrátane nastavovania tlače receptu).
Aktualizovaný číselník liekov.
Voľba Základné parametre doplnená o záložku Automatické operácie.
Doplnená automatická operácia pre kontrolu preventívnej prehliadky za minulý rok.
Doplnená voľba pre tlač prázdneho anamnestického dotazníka.
eRecept
Do preskripčného záznamu doplnené položky "Poznámka" a "NovorodenecNaRodiča".
Digitálny podpis pre zneplatnenie záznamu.
Pri generickej preskripcii je možné doplňovať aj kód doporučeného lieku (podľa nastavenia v parametroch).
Pri predpise magistralitra je potrebné uvádzať kódu magistralitra (napr. M01001).
APEX2017 Profesional v5.0.1.4 (20.09.2019)

Aktualizačný balíček Akt5014.zip (5 031 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.3.

• Úprava zaokrúhlovania pri vyúčtovaní výkonov pre ZP Union.
• Zmena endpointov eRecept v3 VšZP pre servisné služby od 15.10.2019.
• Zálohovanie údajov doplnené o zálohovanie údajov z modulov eZdravie.
APEX2017 Profesional v5.0.1.3 (30.08.2019)

Aktualizačný balíček Akt5013.zip (15 702 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.2.

• Nový modul eVyšetrenie v5.
• Moduly eRecept v3.
• Aktualizácia číselníkov (Zoznam ATC, Zoznam diagnóz, Kategorizácia liekov) k 01.08.2019.

Návod na aktualizáciu Akt5013.pdf. Dokumentácia k modulom eRecept_v3.pdf a eVyšetrenie_v5.pdf na stiahnutie.
APEX2017 Profesional v5.0.1.2 (01.05.2019)

Aktualizačný balíček akt022019.zip (2 507 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.1.

• Doplnený export položiek PLU do importného súboru v XML pre webovú aplikáciu VRP.
• Doplnené vyvolanie VRP cez Internet Explorer.
• Aktualizované základné parametre pre registračnú pokladnicu. Možnosť prepínať medzi VRP a ERP.
• Aktualizácia číselníkov (Zoznam ATC, Zoznam diagnóz, Kategorizácia liekov) k 30.04.2019.

Návod na aktualizáciu akt022019.pdf. Popis exportu položiek ERP do VRP finančnej správy erp_export.pdf na stiahnutie.
APEX2017 Profesional v5.0.1.1 (01.01.2019)

Aktualizačný balíček akt012019.zip (1 002 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.1.

Pohľad do zoznamu pacientov aktualizovaný pre rok 2018 a 2019 (preventívne prehliadky).
• Asistent pre hromadnú zmenu hodnoty bodu rozšírený na roky 2018 až 2024.