Inštalácia programu

Na tejto stránke sa nachádzajú inštalačné diskety poslednej verzie informačného systému. Dokumentácia k programu je vytvorená vo formáte dokumentu PDF. Na prezeranie dokumentácie je potrebný voľne šíriteľný program Adobe Acrobat Reader. Každý inštalačný balíček je komprimovaný do archívneho súboru (zip). Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovoľného adresára alebo na USB kľúč.
APEX2017 Profesional v5.0.1.9 (23.01.2024)

Inštalačný balíček Inst5019.zip (24 583 kB) na stiahnutie. Inštalácia základných modulov, databázového stroja a doplnkových modulov asistentov. Inštalácia  neobsahuje moduly pre eZdravie.

Návod na inštaláciu Instalacia.pdf na stiahnutie. Dokumentácia k modulom Ambulancia.pdf, Statistika.pdf, Zaloha.pdf na stiahnutie. Dokumentácia k modulom asistentov Asis_dok.zip na stiahnutie.
eZdravie  (05.09.2022)

Inštalačný balíček eZdravie_inst.zip (13 990 kB) na stiahnutie. Inštalácia modulov eRecept v5 pre ZP24, ZP25, ZP27 a modulu eVyšetrenie v6.

Popis inštalácie modulov pre eZdravie eZdravie_inst.pdf. Dokumentácia k modulom eRecept_v5.pdf, eVyšetrenie_v6.pdf na stiahnutie.  Doplňujúce informácie pre inštaláciu ePZP karty pin_epzp.pdf na stiahnutie a nastavenie vpn.pdf na stiahnutie.
TeamViewerQS  (verzia 12)

Program pre vzdialenú správu počítača TeamViewerQS.zip (11 812 kB) na stiahnutie.
Aktualizácie programu

Táto stránka je určená pre registrovaných používateľov informačného systému, ktorí využívajú bezplatnú aktualizáciu programu cez internet. Nachádza sa tu posledná aktualizácia programu a doplňujúcich modulov. Dokumentácia k programu je vytvorená vo formáte dokumentu PDF. Na prezeranie dokumentácie je potrebný voľne šíriteľný program Adobe Acrobat Reader. Každý aktualizačný balíček je komprimovaný do archívneho súboru (zip). Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovoľného adresára alebo na USB kľúč.
APEX2017 Profesional v5.0.1.9 (23.01.2024)

Aktualizačný balíček Akt5019.zip (24 558 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.8. Popis nových vlastností programu a postup aktualizácie Akt5019.pdf (327 kB) na stiahnutie.

• Číselník stomatologických výkonov bol doplnený o položky Cena za výkon fixne stanovená, Kód indikačného obmedzenia.
• Doplnený nový číselník kategorizácie liekov a indikačných obmedzení.
• Editačný formulár pre doplňovanie stomatologických výkonov doplnený o položky Cena za výkon fixne stanovená, Kód indikačného obmedzenia, Kód medicínskej služby, Úroveň medicínskej služby, Kód programu, NZIS Identifikátor laboratórnej žiadanky, Identifikátor návrhu plánovanej ZS. Položka Špecifikácia rozšírená na 100 znakov (dvojité kliknutie na položke otvorí rozšírené editovanie textu).
• Formulár pre editovanie dávky 751 doplnený o nové položky. Zároveň je možné vytvárať dávku 751a platnú do 31.12.2023, 751b platnú od 01.01.2024 do 31.03.2024 a 751b platnú od 01.04.2024.
• Formulár pre editovanie dávky 753 doplnený o nové položky. Zároveň je možné vytvárať dávku 753a platnú do31.12.2023, 753b platnú od 01.01.2024 do 31.03.2024 a 753b platnú od 01.04.2024.
• Zrušená voľba pre tvorbu sprievodného listu dávky.

Upozornenie! K 23.01.2024 nie je k dispozícii overovanie ani odovzdávanie nových dávok na ePobočkách ZP. Program preto aktualizujte až v čase, keď budú tieto voľby sprístupnené!
APEX2017 Profesional v5.0.1.8 kumulatívna aktualizácia číselníkov (08/2023) pre eZdravie (18.08.2023)

Aktualizačný balíček Cis2023_08.zip (2 719 kB) na stiahnutie.

• Aktualizácia programových číselníkov pre modul eRecept v5.
• Aktualizácia programových číselníkov pre modul eVyšetrenie v6.
APEX2017 Profesional v5.0.1.8 kumulatívna aktualizácia číselníkov (03/2023) pre eZdravie (29.03.2023)

Aktualizačný balíček Cis2023_03.zip (2 071 kB) na stiahnutie.

• Aktualizácia programových číselníkov pre modul eRecept v5.
• Aktualizácia programových číselníkov pre modul eVyšetrenie v6.
APEX2017 Profesional v5.0.1.8 aktualizácia modulu Štatistika (11.01.2023)

Aktualizačný balíček Akt5018_3.zip (2 075 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.7.

• S8.Ročný výkaz - zubolekárska starostlivosť doplnený o riadok 05.Bezzubí pacienti (pacient  je podľa veku napočítaný, ak má vyhotovené  dve totálne náhrady kód 20201).
APEX2017 Profesional v5.0.1.8 (19.10.2022)

Aktualizačný balíček Akt5018_2.zip (3 182 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.8.

• Pre zobrazenie VRP2 od 17.10.2022 pridaná možnosť použiť internetový prehliadač MS Edge alebo predvolený internetový prehliadač v systéme Windows (voľba sa nastavuje v parametroch programu).
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.8 kumulatívna aktualizácia číselníkov (09/2022) pre eZdravie (01.09.2022)

Aktualizačný balíček Cis2022_09.zip (6 394 kB) na stiahnutie.

• Aktualizácia programových číselníkov pre modul eRecept v5.
• Aktualizácia programových číselníkov pre modul eVyšetrenie v6.
Aktualizácia servisného modulu pre komunikáciu s NZIS v6. Doplnená podpora nových ePZP kariet.
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.8 zmena certifikátov a koncových adries pre komunikáciu s NZIS (19.07.2022)

Od
22.07.2022 vyžaduje NCZI zmenu certifikátov a koncových adries pre komunikáciu s NZIS. Aktualizačný balíček Akt5018_1.zip (4 110 kB) na stiahnutie.

Od 01.07.2022 sú NCZI distribuované nové ePZP karty, v súvislosti s ktorými  je potrebné inštalovať
nový ovládač SafeNet-Minidriver 10.8.2164 R6 (Inštalovať až po doručení novej karty!!). Podrobnejšie informácie na stiahnutie Nove_karty.pdf .
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.8 kumulatívna aktualizácia číselníkov (06/2022) pre eZdravie (16.06.2022)

Aktualizačný balíček Cis2022_06.zip (7 638 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá pre eRecept v5 a eVyšetrenie v6.

• Aktualizácia programových číselníkov pre modul eRecept v5.
• Aktualizácia programových číselníkov pre modul eVyšetrenie v6.
• Aktualizácia programového modulu Ambulancia (zrušená podpora ERP Ditron Mira).
• Aktualizácia programového modulu eVyšetrenie. Doplnená k
ontrola IdZPr pri vložení a zmene karty ZPr.
APEX2017 Profesional v5.0.1.8  (10.06.2022)

Aktualizačný balíček Akt5018.zip (5 699 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.7. Podrobnejší popis nových vlastností Vykazy_ua.pdf (366 kB) na stiahnutie.

• Do karty pacienta doplený nový typ preukazu „5 - tolerovaný pobyt“.
• Do výberu zúčtovacej dávky doplnená nová volba „Poistenci s tolerovaným pobytom spoločne“.
• Aktualizované pohľady do kartotéky pacientov (preventívne prehliadky roky 2021, 2022).
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.7 aktualizácia modulov pre eZdravie (30.08.2021)

Aktualizačný balíček Akt5017.zip (17 730 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.7.

Nový modul eRecept v5.
• Nový modul eVyšetrenie v6.
• Nový servisný modul pre komnunikáciu z NZIS v6.
• Inštalácia aplikácie pre overovanie prítomnosti pacienta AplikaciaPPP_1.3.0.zip (31 725 kB).
• Inštalácia ovládača pre čítačku eID karty Reiner SCT ReinerInstal.zip (14 324 kB) a firmware čítačky pre SK ReinerFirmwareSK1.3.0.zip (116 kB).

Popis aktualizácie modulov pre eZdravie eZdravie_akt.pdf. Dokumentácia k modulom pre eZdravie eRecept_v5.pdf, eVyšetrenie_v6.pdf na stiahnutie.
APEX2017 Profesional v5.0.1.7 aktualizácia modulu Štatistika (29.12.2020)

Aktualizačný balíček Akt5017_2.zip (2 104 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.7.

Aktualizovaný exportný XML súbor pre výkaz cezhraničnej starostlivosti (doplnený atribút identifikatorZberu).
APEX2017 Profesional v5.0.1.7 (18.10.2020)

Aktualizačný balíček Akt5017_1.zip (11  768 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.6.

Aktualizovaný modul Ambulancia a eRecept. Programové číselníky 10/2020.
APEX2017 - eZdravie v5.0.1.6 (21.04.2020)

Aktualizačný balíček Akt5016.zip (3 721 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.5.

Aktualizovaný modul Ambulancia pre vykazovanie výkonov telemedicíny. Pri doplňovaní výkonov kód 1, kód 1b a kód 70 bude použitá znížená hodnota bodu (podľa nastavenia parametrov pre ZP).
• Aktualizovaný Asistent na hromadnú zmenu hodnoty bodu (Asistent05). Pre výkony telemedicíny, t.j. zatiaľ kódy 1, 1b a 70, je doplňovaná samostatná hodnota bodu podľa nastavenia (Asistent pre hromadnú zmenu hodnoty bodu umožňuje zmeniť hodnotu bodu pre prevedené výkony vybranej ZP za zvolené obdobie).
APEX2017 Profesional v5.0.1.5  (08.01.2020)

Aktualizačný balíček Akt5015_1.zip (2 285 kB) na stiahnutie. Aktualizácia môže byť použitá na inštalovanú verziu 5.0.1.5.

S06.Ročný výkaz - činnosť stomatológov doplnený o nové vekové skupiny pre rok 2019. Vek pacienta sa počíta ku dňu vyšetrenia. Výkaz je pre kontrolu výsledkov doplnený aj o zoznam vykazovaných pacientov.
• S08.Ročný výkaz - zubolekárska starostlivosť doplnený o nové vekové skupiny pre rok 2019. Vek pacienta sa počíta k poslednému dňu vykazovaného obdobia. Výkaz je pre kontrolu výsledkov doplnený aj o zoznam vykazovaných pacientov.