Vitajte na internetovej stránke
MEDIVOX Software
!!  01.01.2024 - Zmena štruktúry elektronickej dávky 751 a 753 pre vyúčtovanie výkonov VAS a ŠAS
!!
O programe

Prvý modul informačného systému pre stomatologické ambulancie vznikol v roku 1996 pre vlastnú potrebu. Bol určený pre operačný systém MS DOS. Jeho hlavnou funkciou bolo vykazovanie výkonov pre zdravotné poisťovne. Obsahoval aj zubný kríž, do ktorého bolo možné zapisovať stomatologické značky, a preto umožňoval aj evidenciu kariet pacientov v predpísanom tvare. Postupne bol program rozširovaný o ďalšie moduly a prispôsobený pre operačný systém Windows. Aj keď program vznikol pre vlastnú potrebu, záujem kolegov dal podnet pre jeho komerčné využitie za priaznivú cenu pod obchodným názvom APEX. V súčasnosti je informačný systém prístupný pod názvom APEX2017 Profesional a splňuje všetky požiadavky na vedenie zdravotnej dokumentácie v stomatologickej ambulancii vrátane certifikátov NCZI pre elektronické zdravotníctvo a pripojenie do eHealth. Informačný systém tvoria základné moduly:

Ambulancia
Štatistika

Moduly pre eHealth:
eRecept
eVyšetrenie

Doplnkové moduly:
Asistent pre hromadnú zmenu hodnoty bodu
Asistent pre tvorbu cenníkov
Asistent pre hromadnú úpravu kódu ZP
Asistent pre zobrazenie chybových dávok
Asistent pre overenie poistného vzťahu na ÚDZS
Asistent pre export údajov do MS Office
Asistent pre úpravu databáz

Pre zoznámenie sa s programom a overenie jeho vlastností ponúkame možnosť bezplatne prevádzkovať program na dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby môžu zaregistrovaní používatelia pokračovať v používaní programu formou ročného udržovacieho poplatku za výhodných cenových podmienok. Počas celej doby je zabezpečená bezplatná aktualizácia všetkých programových častí prístupná na týchto internetových stránkach.
Aktualizácie

Táto stránka je určená pre nových aj pre registrovaných používateľov informačného systému, ktorí využívajú bezplatnú aktualizáciu programu cez internet. Každý aktualizačný balíček je komprimovaný do archívneho súboru (zip). Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovolného adresára na pevnom disku alebo na zapisovateľné pamäťové médium. Každá aktualizácia kontroluje číslo predchádzajúcej verzie.
Staršie aktualizácie, ktoré sa už nenachádzajú na tejto stránke, je možné objednať na CD za poplatok 20.- Eur.
Vykazovanie výkonov pre telemedicínu

Na prechodné obdobie (predbežne od 01.04.2020 do 30.06.2020) je možné vykazovať aj v stomatologickej ambulancii výkony pre telemedicínu. Za uvedené obdobie je možné vykazovať výkony pre konzultáciu zdravotného stavu pacienta pomocou elektronickej pošty, SMS alebo telefonicky a opätovné vystavenie receptov. Podrobnejšie informácie a spôsob vykazovania týchto výkonov budú zverejnené v metodickom pokyne každej zdravotnej poisťovne (prípadne budú súčasťou dodatku k zmluve).
Pre zdravotnú poisťovňu UNION a.s. (k 21.04.2020) to je:

Výkon kód 1b - Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, počet bodov 160, hodnota bodu 0,02600 Eur.
Výkon kód 70 - Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu, počet bodov 40, hodnota bodu 0,02600 Eur.
Nastavenie APEX2017 Profesional :

Pre vykazovanie výkonov telemedicíny je potrebné:
1/ Nainštalovať aktualizáciu programu v5.0.1.6.
2/ Aktualizovať vo voľbe Parametre - Zdravotné poisťovne nastavenie hodnoty bodu pre plnú a čiastočnú úhradu (viď. obr.1 UNION ZP ) .
3/ Doplniť vo voľbe Parametre - Stomatologické výkony nové kódy výkonov pre telemedicínu (viď. obr.2 UNION ZP).
4/ Aktualizovať už doplnené kódy výkonov telemedicíny (napr. kód 1 na 1b) v zozname prevedených výkonov.
Registrácia

Informačný systém APEX2017 Profesional je chránený licenčným číslom. Po zaregistrovaní aktuálnej verzie informačného systému získavate možnosť prevádzkovať program bezplatne na dobu 12 mesiacov. Počas tejto doby máte nárok na bezplatnú aktualizáciu programu prístupnú na týchto internetových stránkach. Zaregistrovaním svojej kópie programu získavate právo legálne prevádzkovať informačný systém pod identifikačnými kódmi, ktoré uvediete v žiadosti na registráciu.

Ako na to?

Prekopírujte si na svoj počítač žiadosť na registráciu programu (Registracia.pdf) , vytlačte ju na tlačiarni a vyplnenú pošlite na adresu:

MEDIVOX
P.O.Box 128
990 01 Veľký Krtíš

Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 0944/404 648 alebo na emailovej adrese: