Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2017
    Na tejto stránke sa nachádza stručný popis pripravovaných zmien, ktoré sa práve implementujú do programu. Do ďalšej verzie programu pre Vás pripravujeme:  
Pre rok 2019 v aktualizovaných verziach programu APEX2017 Profesional.

Najdôležitejšie zmeny

Doplnenie programu o nové programové moduly spolupracujúce s NZIS a certifikácia (overenie zhody) nových modulov.

Pre vystavovanie elektronických receptov s elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka to sú samostatné programové moduly eRecept pre VšZP, eRecept pre UNION ZP a Bezpečné lieky pre Dôvera ZP.

Pre odoslelanie elektronických záznamov o vyšetreniach to je samostatný programový modul eVyšetrenie (v príprave).

Uvedené programové moduly vyžadujú online pripojenie na internet, aktivovaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a počítač pripojený do VPN NZIS (túto funkcionalitu zabezpečuje inštalačný balíček dodávaný NCZI).

Prechod na online prepojenie registračnej pokladnice ERP na systém e-kasa. Použitie ORP prepojenej na program APEX2017 alebo prechod na samostatnú VRP.
copyright (c) 2019 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel