Dátum Aktualizácia číslo Popis prevedenej úpravy
01.05.2019 02/2019 Modul Ambulancia (v5.0.1.2)
1/ Doplnený export položiek PLU do importného súboru v XML pre webovú aplikáciu VRP.
2/ Doplnené vyvolanie VRP cez Internet Explorer.
3/ Aktualizované základné parametre pre registračnú pokladnicu. Možnosť prepínať medzi VRP a ERP.

Modul eRecept v3
1/ Aktualizácia číselníkov (Zoznam ATC, Zoznam diagnóz, Kategorizácia liekov) k 30.04.2019.
28.01.2019 01/2019 Modul Ambulancia (v5.0.1.1)
1/ Pohľad do zoznamu pacientov aktualizovaný pre rok 2018 a 2019 (preventívne prehliadky).

Modul Asistent pre zmenu hodnoty bodu (v5.0.1.1)
1/ Asistent pre hromadnú zmenu hodnoty bodu rozšírený na roky 2018 až 2024.
30.08.2018 01/2018 Modul Ambulancia (v5.0.1.1)
1/ Do hlavnej programovej ponuky doplnená voľba eRecept umožňujúca prístup do služby eRecept v3 pre VšZP, Union ZP a Bezpečné lieky Dôvera ZP.
2/ Rozšírenie služieb pre vystavovanie elektronických receptov pre VšZP, Union ZP a Dôvera ZP.
3/ Filter pre zobrazenie zoznamu pacientov doplnený o pohľady za rok 2018.
4/ Hlavná obrazovka vo forme horného pruhu.
30.11.2017 05/2017 Modul Ambulancia (v5.0.1.0)
1/ Do hlavnej programovej ponuky doplnená voľba eRecept umožňujúca prístup do služby VšZP eRecept.
2/ Voľba na odosielanie dávok cez internet presunutá z výkazov do hlavnej programovej ponuky. Voľba bude postupne rozšírená aj  o posielanie dávok cez ePobočku zapracovanú do programu (teraz len internetový portál ZP).
01.08.2017 04/2017 Modul Ambulancia (v5.0.0.3)
1/ Editovací formulár pre stomatologické výkony prepojený na nové číselníky.
2/ Formuláre výkazov pre VAS, ŠAS doplené o MultiSelect riadkov a PopupMenu (voľby pre hromadné označovanie a mazanie záznamov). Doplnený nový stľpec SCena= Počet * Cena.
3/ Formuláre výkazov pre Stav/Prírarsky/Úbytky doplnené o MultiSelect riadkov a PopupMenu.
4/ Zmena zobrazenia aktuálneho pacienta na hlavnej obrazovke.
5/ Pracovná stanica v sieti nemá prístup do výkazov.
05.05.2017 03/2017 Modul Ambulancia (v5.0.0.2)
1/ Ak je umiestnená programová databáza v počítačovej sieti na inom počítači, neprevádza sa pri spustení programu test databázy a pri ukončení programu zálohovanie databázy.
2/ Opravený text faktúry Dátum vystavenia.

Modul Asistent (v5.0.0.2)
1/ Ak je nastavený konverzný kurz Eur/Skk na 0.00, tlačové zostavy sú bez stľpca SKK.
2/ Doplnený export zostáv do DBF a XLS tvaru.
02.02.2017 02/2017 Modul Ambulancia (v5.0.0.1):
1
/ Oprava nápočtu do dávky 751 (údaj Pohlavie) pre poistencov EÚ generovaných samostatne.
2/ Doplnenie prevodu údajov do karty pacienta z APEX2015.

Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2017
        Informácie o prevedených úpravách programového systému sú priebežne aktualizované a chronologicky zoradené podľa čísla verzie programu a dátumu zmeny. Popis najnovších úprav pripravovanej verzie je stále na začiatku tabuľky, najstaršie úpravy sú na konci. Verzia na stiahnutie s poslednými úpravami je k dispozícii na stránke Aktualizačné súbory.  
APEX2017 Profesional
copyright (c) 2019 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel