Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2017
          Po zaregistrovaní aktuálnej verzie informačného systému získavate automaticky  právo  prevádzkovať program bezplatne na dobu 12 mesiacov. Počas tejto doby máte nárok na bezplatnú aktualizáciu programu prístupnú na týchto internetových stránkach. Zaregistrovaním svojej kópie programu získavate právo legálne prevádzkovať informačný systém pod identifikačnými kódmi, ktoré uvediete v žiadosti na registráciu.
Ako na to?
Prekopírujte si na svoj počítač Žiadosť na registráciu programu (Registracia.pdf) , vytlačte ju na tlačiarni a vyplnenú pošlite na adresu:
MEDIVOX
P.O.Box 128
990 01 Veľký Krtíš
Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 0944/404 648 alebo na emailovej adrese: 
Pohodlnejší spôsob pre zaregistrovanie programu je poslať požadované údaje emailom. Emailom obdržíte pridelené registračné číslo, ktoré doplníte do parametrov programu spolu s Vašimi identifikačnými údajmi.

copyright (c) 2019 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel