Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2017
         Na tejto stránke sa nachádzajú inštalačné diskety poslednej verzie informačného systému. Dokumentácia k programu je vytvorená vo formáte dokumentu PDF. Na prezeranie dokumentácie je potrebný voľne šíriteľný program Adobe Acrobat Reader.  Každá inštalačná disketa je komprimovaná do archívneho súboru (zip). Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovolného adresára alebo na disketu.
Súbor
Dátum
Veľkosť
Popis
01.05.2019
18 129 kB
Program APEX2017 Profesional (v5.0.1.2). Kompletná inštalácia.
16.01.2017
    407 kB
Návod na inštaláciu programu APEX2017 Profesional.
16.01.2017
16.01.2017
16.01.2017
16.01.2017
  4 287 kB
1 809 kB
1 695 kB
  2 024 kB
Dokumentácia k programovému modulu Ambulancia.
Dokumentácia k programovému modulu Štatistika.
Dokumentácia k programovému modulu Zálohovanie.
Dokumentácia k programovým modulom Asistentov.

copyright (c) 2018 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel
APEX2017 Profesional
APEX2017 Profesional - Elektronické zdravotníctvo
Súbor
Dátum
Veľkosť
Popis
22.10.2018
5 800 kB
Doplnkové moduly eRecept v3 pre vystavovanie elektronických receptov s čiarovým
kódom pre VšZP, Union ZP a Bezpečné lieky Dôvera ZP.
30.08.2018
499 kB
Dokumentácia eRecept v3 (používateľská príručka).