Novela zákona o elektronických registračných pokladniciach

     Dňa 01.01.2019 začala platiť novela zákona č.289/2008 Z.z. o elektronických registračných pokladniciach zverejnená 20.12.2018 pod číslom 368/2018 Z.z. Uvedená novela prináša zásadné zmeny v používaní registračných pokladníc. Namiesto doteraz používaných ERP alebo fiškálnych tlačiarní sa budú musieť používať pokladnice e-kasa klient. Tento typ pokladnice sa môže začať používať od 01.04.2019 a musí sa používať od 01.07.2019. Hlavnou zmenou, ktorú prináša novela, je požiadavka na online pripojenie každej pokladnice k serveru finančnej správy prostredníctvom internetu. Pokladnica musí automaticky na serveri zaregistrovať pokladničné doklady, vklady a výbery hotovosti ešte pred ich vytlačením. Zákon definuje dva typy pokladníc eKasa klient.

ORP (online registračná pokladnica) a VRP (virtuálna registračná pokladnica)

ORP je podľa zákona súbor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, ktoré zabezpečuje komunikáciu so systémom eKasa. Chránené dátové úložisko (CHDÚ) a nový softvérový alebo hardvérový modul, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu so serverom e-kasa (PPEKK), podliehajú spoločne certifikácii na Colnom úrade Bratislava. To znamená, že sa povoľuje používať iba také zariadenie, ktoré má platný certifikát. Kritickým miestom riešenia ORP je opakované posielanie dokladov na server eKasa pri výpadku internetu (alebo poruche zariadenia) a prípadný narastajúci počet neodoslaných dokladov v chránemom dátovom úložisku
(podľa §3 ods.1 zákona č.289/2008 Z.z. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle).

VRP je online pokladničný program (internetová aplikácia), ktorý tlačí pokladničné doklady na klasickej tlačiarni alebo termotlačiarni a je automaticky prepojený na systém eKasa (nie je potrebné chránené dátové úložisko ani ďalšie zariadenie).

Prechod z ERP na e-kasa klient

Pri ORP aj VRP je potrebné opakovať proces registrácie novej registračnej pokladne (podrobnejší popis je na internetových stránkach Finančnej správy). Pri ORP je navyše potrebné zakúpiť modul chráneného dátového úložiska (CHDÚ) a tlačiarne pokladničných dokladov, alebo upgrade balíček pre používanú ERP (ak bude ERP podporovaná pre systém eKasa).

Ditron Mira a e-kasa klient

Pre registračnú pokladnicu Ditron Mira nebude dodávateľ AXIS Distribution s.r.o. podporovať zapojenie do systému e-kasa (stav k 20.03.2019). Namiesto upgrade Ditron Mira dodávateľ ponúka náhradu vo forme eBox (CHDÚ) a termotlačiarne. ERP je teda potrebné nahradiť ORP alebo VRP.

APEX2017 a e-kasa klient

Program APEX2017 preferuje od 01.04.2019 prechod do systému e-kasa formou VRP (virtuálnej registračnej pokladnice). Riešenie je najjednoduchšie a bez ďalších finančných nákladov. Zároveň eliminuje kritické miesto pri použití ORP (limit 48 hodín na odoslanie dátovej správy).

copyright (c) 2019 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel

Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2017
Lekári a registračné pokladnice