Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2017
         Táto stránka je určená pre registrovaných používateľov informačného systému, ktorí využívajú bezplatnú aktualizáciu programu cez internet. Nachádza sa tu posledná aktualizácia programu a doplňujúce moduly. Každá aktualizačná disketa alebo doplňujúci modul je komprimovaný do zip-archívu. Po prekopírovaní na svoj počítač je potrebné súbor rozbaliť do ľubovolného adresára na pevnom disku, alebo na zapisovateľné pamäťové médium. Každá aktualizácia programu kontroluje číslo predchádzajúcej verzie. Nie každú aktualizáciu je možné preto preskočiť. Staršie aktualizácie, ktoré sa už nenachádzajú na tejto stránke, je možné objednať na CD za poplatok 20.- Eur.
copyright (c) 2019 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel

APEX2017 Profesional
Súbor
Dátum
Veľkosť
Popis
01.05.2019
2 580 kB
Aktualizácia (02/2019) APEX2017 Profesional v5.0.1.2. Aktualizácia môže byť
použitá na inštalovanú verziu APEX2017 v5.0.1.1.
01.05.2019
240 kB
Návod na aktualizáciu (02/2019) APEX2017 Profesional v5.0.1.2.
01.05.2019
323 kB
Návod na vytvorenie importného súboru položiek pre VRP.
30.04.2019
769 kB
Aktualizácia číselníkov eRecept v3 (Zoznam ATC, Zoznam diagnóz,
Kategorizácia liekov k 30.04.2019).
28.01.2019
999 kB
Aktualizácia (01/2019) APEX2017 Profesional v5.0.1.1. Aktualizácia môže byť
použitá na inštalovanú verziu APEX2017 v5.0.1.1.
30.08.2018
2 465 kB
Aktualizácia (01/2018) APEX2017 Profesional v5.0.1.1. Aktualizácia môže byť
použitá na inštalovanú verziu APEX2017 v5.0.1.0.
30.08.2018
255 kB
Návod na aktualizáciu (01/2018) APEX2017 Profesional v5.0.1.1.
22.10.2018
8 769 kB
Doplnkové moduly eRecept v3 pre vystavovanie elektronických receptov s
čiarovým kódom a elektronickým podpisom eRecept v3 pre VšZP, Union ZP a
Bezpečné lieky Dôvera ZP. Voľba eRecept v3 je prístupná od verzie APEX2017
Profesional v5.0.1.1.
30.08.2018
499 kB
Dokumentácia eRecept v3 (používateľská príručka).
30.08.2018
248 kB
Návod na inštaláciu eRecept v3 (poznámka k inštalácii čítačky ePZP).
30.08.2018
159 kB
Odstránenie problému s opakovaným zadávaním PIN kódu pri každej operácii s
NZIS.
22.10.2018
2 652 kB
Aktualizácia číselníkov eRecept v3 (Zoznam ATC, Zoznam diagnóz,
Kategorizácia liekov k 31.10.2018).
26.01.2012
126 kB
Objednávka digitálnej pečiatky a vzor faktúry s digitálnou pečiatkou.